Вродени ли са някои фобии?

Фобиите от змии и паяци са много по-чести от болестните страхове за трафика, въпреки че пътното движение причинява много повече смърт.     Според една от теориите на психолога Мартин Селигман това е така, защото ние сме разработили страхова система, която е сензитивна към определени ситуации поради ефекта от еволюцията. В съвременния свят пътнотранспортните инциденти са …

Вродени ли са някои фобии? Read More »

Защо фактите НЕ коригират убежденията ни?

Признанието, че грешим е едно от най – трудните. В случаите, когато сме изложени на факти, противоречащи на убежденията ни, първата ни възможност е да ги приемем и да променим мнението си. Звучи лесно, обаче нашите вярвания са много по-устойчиви. Те могат да бъдат свързани с важни аспекти на нашата идентичност (пр. „Аз съм природозащитник“) …

Защо фактите НЕ коригират убежденията ни? Read More »

Call Now Button
Scroll to Top